Chuyển dữ liệu từ BÃO ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang GIÓ (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng anh em mong muốn gộp lại cho đông vui từ máy chủ BÃO sang GIÓ mu-korea.net!
BQT quyết định sát nhập BÃO sang GIÓ. Vì vậy anh em có thể sang ngay GIÓ tiếp tục chiến đấu và và đua top.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ BÃO sang GIÓ.

Thời gian chuyển Server : 19h 10/11/2021 - 24h 11/11/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

GIÓ : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : GIÓ

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 10 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở GIÓ trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở GIÓ không nhất thiết trùng với BÃO . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại BÃO sẽ được thay thế sang GIÓ .