Chuyển dữ liệu từ Bá Vương ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Gió (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng nhu cầu của game thủ tại máy chủ Bá Vương muốn gộp server cho đông vui!
BQT quyết định sát nhập Bá Vương sang Gió. Các bạn muốn chơi đông vui có thể sang Gió tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Bá Vương sang Gió.

Thời gian chuyển Server : 13h 20/3/2020 - 24h 21/3/2020
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Gió : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Gió

Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Gió trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Gió không nhất thiết trùng với Bá Vương . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Bá Vương sẽ được thay thế sang Gió và tiếp tục đua top nhé!.