Chuyển dữ liệu từ Sever Chúa Tể ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Sever Mãnh Long (Tài khoản : - Nhân vật : )


CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ SERVER Chúa Tể ===> SERVER Mãnh Long

  THÔNG TIN GIỚI THIỆU
  Thời gian chuyển Server : Từ 8:00 - 11/3/2018 đến 24h - 12/3/2018

  Máy Chủ Mãnh Long : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
  Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Chúa Tể sang Mãnh Long.
  Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.Chú ý là máy chủ Mãnh Long sẽ có full shop ngọc,đồ full hỗ trợ các bạn,nên các bạn hãy mang set đồ cơ bản và item chính quan trọng sang nhé.

  Một số lưu ý quan trọng trước khi chuyển server :

 • Tạo sẵn tài khoản server Mãnh Long rồi hãy bắt đầu chuyển server.
 • Nếu muốn chuyển nhiều đồ thì các bạn tạo thêm tài khoản và nhân vật khác để chuyển sang, vì mỗi tài khoản chỉ được chuyển 1 lần và 1 nhân vật.
 • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
 • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Mãnh Long trước khi chuyển sang .
 • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
 • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Mãnh Long không nhất thiết trùng với Chúa Tể . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Chúa Tể sẽ được thay thế sang Mãnh Long.
 • Không để đồ trong 2 túi đồ mở rộng trên người nhân vật. Chỉ để túi đồ chính.
 • Trường hợp các class DL , RF , MG , SM đang chơi tại Sever Chúa Tể . Nếu muốn chuyển qua Sever Mãnh Long mà ko mất đồ hãy bỏ hết đồ ở trên người nhân vật xuống rương đồ cá nhân hoặc lập đúng Class hiện đang có tại Sever Chúa Tể . Tránh tình trạng bị mất đồ .
 • Hãy bỏ wing 3 xuống thùng đồ cá nhân của nhân vật cần chuyển trước khi chuyển. Vì bên Sever Chúa Tể thì đã làm mater còn sang bên Mãnh Long thì chưa làm mater .Tránh tình trạng bị lag mất wing 3 . Và các bạn nào đã max 600 điểm mater bên Sever Chúa Tể sau khi chuyển xong các bạn hãy ra wed quản lý Reset Master để có điểm.
 • Sau khi Reset điểm Master hãy đăng nhập lại game và hoàn thành các nhiệm vụ 2 và 3.
  Lưu ý nhất:
  Phải thoát game bên Chúa Tể rồi hãy tiến hành chuyển Server.
  Khi làm lại các nhiệm vụ 2 và 3 thì các bạn nên bỏ Wing 3 xuống, để tránh tình trạng lag mất wing 3 .