Chuyển dữ liệu từ GIÓ ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Thần Ma (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng nhu cầu của game thủ tại máy chủ GIÓ muốn gộp server cho đông vui!
BQT quyết định sát nhập GIÓ sang Thần Ma. Các bạn muốn chơi đông vui có thể sang Thần Ma tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ GIÓ sang Thần Ma.

Thời gian chuyển Server : 21h 10/5/2020 - 24h 11/5/2020
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Thần Ma : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Thần Ma

Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Thần Ma trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Thần Ma không nhất thiết trùng với GIÓ . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại GIÓ sẽ được thay thế sang Thần Ma và tiếp tục đua top nhé!.