Chuyển dữ liệu từ Thần Long ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Huyền Thoại (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng nhu cầu của game thủ tại máy chủ Thần Long muốn gộp server cho đông vui!
BQT quyết định sát nhập Thần Long sang Huyền Thoại. Các bạn muốn chơi đông vui có thể sang Huyền Thoại tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Thần Long sang Huyền Thoại.

Thời gian chuyển Server : 0h 9/09/2018 - 24h 10/09/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Huyền Thoại : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Huyền Thoại

LƯU Ý KHI CHUYỂN :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Huyền Thoại trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Huyền Thoại không nhất thiết trùng với Thần Long . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Thần Long sẽ được thay thế sang Huyền Thoại .